ass.rådmann Hogne Haugsdal

ass.rådmann Hogne Haugsdal

Hogne Haugsdal konstituert som rådmann

Assisterande rådmann Hogne Haugsdal vart i kommunestyre 19.desember konstituert som rådmann i Lindås kommune.

Øistein Søvik sluttar i stillinga 20. desember, og rekrutteringsprosessen for ny rådmann er allereie i gang. Haugsdal er i dag assisterande rådmann.

I og med at kommunen no går inn i ein interimsperiode med ein mindre i leiarteamet, vil rådmannsteamet fordele oppgåvene som ligg til teamet seg imellom. Informasjon om dette vil kome rett over nyåret, og vil bli lagt ut på heimesida og intranettet den 6. januar.

Web levert av CustomPublish