Høyring på kvalitetsplan for oppvekst

Har du innspel til den nye kvalitetsplanen for oppvekst, som gjeld for perioden 2016-2028? Høyringsfristen er 11. juni.

26. april gjorde levekårsutvalet i Lindås kommune vedtak om å senda "Kvalitetsplan for oppvekst 2016-2028" ut på høyring.

Kvalitetsplan for oppvekst 2016-2028 skal gjelde frå hausten 2016, og ligg til offentleg ettersyn i tida 30. april til 11. juni 2016.

Har du innspel til planen?

Send innspelet ditt på e-post til postmottak@lindas.kommune.no eller i posten til Lindås kommune, Kvernhsmyrane 20, 5914 Isdalstø.

Web levert av CustomPublish