Høyring: Endring i barnehagevedtekter

Levekårsutvalet i Lindås kommune gjorde 03.02.2015 vedtak om å senda «vedtekter for kommunale barnehagar i Lindås – endring» ut på høyring.

Vedtekter for kommunale barnehagar i Lindås – endring ligg til offentleg ettersyn i tida 11.02.2015 – 25.03.2015 på rådhuset i Knarvik og på kommunen si heimeside.

Last ned og les dei kommunale vedtektene for barnehage her:

 

Merknader må sendast Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 Lindås, eller postmottak@lindas.kommune.no  innan  25. mars 2015

Web levert av CustomPublish