Høyring & innspel

Kunngjering godkjent områdeplan for Knarvik sentrum

I medhald av plan- og bygningslova §12-12, vert det kunngjort at Kommunestyret i møte den 18.06.2015 (sak 59/15) eigengodkjende områdeplan for Knarvik sentrum.

27. juni 2015 Les meir

12 innspel etter 3. gongs høyring

12 aktørar hadde innspel til områdeplanen for Knarvik sentrum, då planen var på 3. gongs høyring våren 2015. Her kan du laste ned og lese alle innspela.

20. mai 2015 Les meir

3. gongs offentleg ettersyn

Plan- og miljøutvalet vedtok i møte den 4. mars i år (sak 34/15), og i samsvar med plan- og bygningslova §12-10, å leggje områdeplan for Knarvik sentrum, del av gnr. 188 og 185 til andre gongs offentleg ettersyn.

09. mars 2015 Les meir

39 innspel etter 2. gongs høyring

39 innbyggjarar og aktørar hadde innspel til områdeplanen for Knarvik sentrum, då planen var på høyring hausten 2014. Her kan du laste ned og lese alle innspela.

25. februar 2015 Les meir

Slik kjem du med innspel

Her kan du laste ned plandokumenta til områdeplanen. Høyringsfristen gjekk ut 22. september 2014.

24. juni 2014 Les meir
Web levert av CustomPublish