Forrige slide
Neste slide
High five_redigert

Betre tverrfagleg innsats (BTI)

BTI er ein samarbeidsmodell for tilsette som møter born, unge og familiar som treng oppfølging og støtte i kortare eller lengre periodar i livet. Målet er å sikre betre tverrfagleg innsats - utan brot i oppfølgjinga. 

Trykk på dette biletet for å komme til kontaktinformasjon for BTI.

Kontakt oss

Kontaktinformasjon til koordinator og relevante avdelingar.

Her kan du laste ned ein brosjyre om betre tverrfagleg innsats.

Betre tverrfagleg innsats

Her kan du laste ned ei informasjonsbrosjyre om BTI - spesielt retta mot politikarar og leiarar.

Dette biletet er link til ei nettside om tidleg innsats.

Tidleg innsats

Dette er ei lenke til ein nettbasert kunnskapsbase for tidleg identifikasjon og handling.