Helsehjelp

Nordhordland legevakt
Her finn du kontaktinformasjon til legevakta.

Fastlege
Finne og byttefastlege. Kontaktinformasjon til legekontora i Lindås.

Tannhelse og tannlege
Link til Hordaland fylkeskommune sin side. Her finn du informasjon om tannklinikkar, prisar og rettar.

Hjelpetiltak for seksuelt misbruk, incest og overgrep
Fleire døgnopne tilbod. Kontaktinformasjon.

Krisesenter
Lågterskeltilbod for deg som har vore utsett for vald i nære relasjonar og treng vern eller rettleiing.

Kjernejournal
Kva er ein kjernejournal? Korleis får du tilgang?

Opplæring og rettleiing til pårørande
Støtte til å handtere rolla som omsorgsytar.

Helsestasjon for ungdom
Gratis tilbod til ungdom. Ope onsdagar mellom 15.30 og 18.30.

Helsestasjon for barn, 0-6 år
Faste tilbod. Dei utrulege åra. Kontaktinformasjon til helsestasjonane.

Skulehelsetenesta
For grunnskuleelevar og elevar på vidaregåande. Informasjon om programmet og kontaktinformasjon til alle helsesøstrene.

Jordmor og svangerskapskontroll
Her finn du informasjon om svangerskapskontrollane.

Tidleg inn
Førebyggande arbeid. Tilbod til alle gravide og foreldre med barn frå 0-6 år.

Barnevaksinasjonsprogram
Vaksine. Tilbod til barn og unge 0-20 år.

Svangerskapsavbrot
Retten til abort. Råd og rettleiing.

Web levert av CustomPublish