Helse og omsorg

Søk om helse- og omsorgstenester
Felles søknadsskjema for helse- og omsorgstenester i Lindås kommune.

Klag på helse- og omsorgstenester
Informasjon om korleis du kan klage.

Individuell plan og koordinator
Tilbod til deg som over lang tid treng fleire helse- og omsorgstenester.

 

Helsehjelp
Nordhordland legevakt, fastlege, kjernejournal, helsestasjon, vaksine, skulehelsetenesta, psykolog, jordmor, svangerskap, hjelpetiltak for overgrep, krisesenter.

Eldreomsorg
Avlastning i privat heim, sjukeheim, omsorgsbustad, dagsenter, seniorsenter.

Heimetenester
Heimehjelp, heimesjukepleie, hjelpemiddel og tilrettelegging, kreftkoordinator, omsorgsteknologi, middagslevering.

Fysioterapi og ergoterapi
Ergoterapi, fysioterapi, hjelpemiddel.

Nedsett funksjonsevne
Avlastning, brukarstyrt personleg assistanse (BPA), dagtilbod, følgjebevis, hjelpemiddel, støttekontakt, hjelpestønad, omsorgslønn.

Rus og psykisk helse
Fritidskalenderen, dagtilbod, Stig Inn, psykisk helseteneste.

Gravferd
Kven har ansvaret? Slik søkjer du støtte.

Web levert av CustomPublish