Helse og omsorg

Søk om helse- og omsorgstenester

Klag på helse- og omsorgstenester

 

Helsehjelp
Nordhordland legevakt, kjernejournal, helsestasjon, vaksine, skulehelsetenesta, psykolog, jordmor, svangerskap.

Eldreomsorg
Sjukeheim, omsorgsbustad, dagsenter, seniorsenter.

Heimetenester
Heimehjelp, heimesjukepleie, hjelpemiddel og tilrettelegging, kreftkoordinator, omsorgsteknologi, middagslevering.

Nedsett funksjonsevne
Avlastning, følgjebevis, støttekontakt, hjelpestønad, omsorgslønn.

Rus og psykisk helse
Dagtilbod, psykisk helseteneste.

Web levert av CustomPublish