Har du tatt influensavaksinen?

Vi ønskjer at flest mogleg skal vaksinere seg mot influensa. Sjekk om du er i ei av risikogruppene og bestill ein time hos legekontoret ditt.

Når kan du få vaksinen?

Ta kontakt med legekontoret ditt for nærare avtale om vaksinering.

 • Knarvik legekontor
 • Lindås legekontor: Vaksinerer alle dagar. Møt opp eller ta kontakt med kontoret.
 • Knarvik allmennpraksis: Tysdagar og onsdagar frå klokka 13.00 til 14.30
 • Ostereidet legekontor: Torsdag 16. november og torsdag 23. november frå klokka 17.00 til 19.00
 • Helsetunet legekontor

Er du i risikogruppa?

Folkehelseinstituttet har nyleg sendt tekstmelding med påminning til dei som er fødde i 1945 og 1950. 

Instituttet rår følgjande risikogrupper til å vaksinere seg:

 • Alle som har fylt 65 år
 • Bebuarar i omsorgsbustader og sjukeheim
 • Barn og vaksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk luftvegssjukdom
  • kronisk hjarte- og karsjukdom
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sjukdom eller -skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorleg fedme (BMI over 40)
  • annen alvorleg eller kronisk sjukdom
 • Gravide frå 12. uke i svangerskapet

Av førebyggande omsyn, rår vi i tillegg følgjande grupper til å vaksinere seg:

 • Helsepersonell med pasientkontakt
 • Husstandskontaktar til personar med nedsett infeksjonsforsvar
 • Svinerøktarar og andre med regelmessig kontakt med levande grisar. Hovedhensikten med vaksinasjon av svinerøktere er å beskytte grisene mot influensasmitte, og dermed hindre utvikling av virus med nye egenskaper i svinebesetningene.

Meir informasjon om influensavaksine finn du på nettsida til folkehelseinstituttet.

Web levert av CustomPublish