Gjeldande planar

Alle gjeldande planar er vedtatt av kommunestyret, og vert normalt rullert kvart andre eller kvart fjerde år. 

Er du på jakt etter ein kommuneplan eller kommunedelplan?

Sjekk lista under.

Er du på jakt etter ein arealplan eller reguleringsplan?

Gå til det digitale planarkivet vårt - braPLAN (trykk på lenka for å opne).

Slik finn du fram på braPLAN:

  1. Trykk på rullegardina for eigarkommune i søkjefeltet. Vel Lindås kommune.
  2. Trykkjer du på søk utan å definere planid, plannamn eller saksnummer, får du opp alle planane for Lindås kommune.
  3. For å finne ein bestemt plan, må du skrive inn rett namn på planen. Er du usikker på heile namnet, prøv med første bokstaven.
  4. Namnet på planane har ulik farge, og seier noko om status for planen:
    • Ein plan med grøn farge er vedtatt og gjeldande.
    • Ein plan med svart farge er under arbeid.
    • Ein plan med raud farge er avvist eller utgått.
Gjeldande kommunale planar
Plan Kontakt tlf
Kommunal planstrategi 2016-2019 og planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel 2017-2029 Frøydis Ones 5637 5000
Kommuneplan 2011-2023 - Arealdel Frøydis Ones 5637 5000
Kommuneplan samfunnsdel Hogne Haugsdal 5637 5000
Trafikksikring med vedlegg 1, 2 og 3 Arne Eikefet 5637 5675
Kommunedelplan skule med vedlegg Ragna Midtbø 5637 5000
Kommuneplan for oppvekst Kristin Moe 5637 5000
Pleie- og omsorgsplan Terje Sætre 5637 5134
Kulturplan Øyvind Stang 5637 5166
Kulturminneplan Øyvind Stang 5637 5166
Idrett, aktivitet og friluftsliv Øyvind Stang 5637 5166
Landbruksplan Nils Kaalaas 5637 5631
Næringsplan Øystein Sørhaug 5637 5000
Klima og energi Tor Hegle 5637 5642
Bustadpolitisk handlingsplan Svein H. Gjerstad 5637 5000
Alkoholpolitisk plan Pia Syversen 5637 5134
Rusmiddelpolitisk plan   5637 5134
Beredskap Karl Johannes Romarheim 5637 5000
     
     

 

Øyvind Stang
Web levert av CustomPublish