Fysioterapi og ergoterapi

Ergoterapi
Hjelp til tilpassing av heim, trening, hjelpemiddel.

Fysioterapi
Hjelp til å behandle sjukdom/skade og førebyggande/helsefremjande tiltak. Kontaktinformasjon til dei fysikalske institutta i kommunen.

Hjelpemiddel
Lån hjelpemiddel, kontakt hjelpemiddellageret.

Kvardagsrehabilitering
Hjelp til å meistre kvardagen. Slik søkjer du.

Web levert av CustomPublish