Foreldresamarbeid

Dette er ei ressursside for tilsette i alle barnehagane i Lindås kommune - både private og kommunale.

Når me får nye minoritetsfamiliar i barnehagen, kan det vere vanskeleg for foreldre å kome i barnehagen til den første samtalen.

Ein god måte å skape tillit mellom barnehage og heim kan vere å leggje til rette for eit heimebesøk. Då er me på deira arena og dei kan føle seg trygge.  Samtalen går ofte lettare og det kan verte enklare å møte oss i barnehagen. Der vi ikkje kan møtast gjennom eitt felles språk, er det viktig å bruke tolk.

Bruk desse malane for vidare dialog med foreldra:

Web levert av CustomPublish