Forbod mot open eld oppheva

Forbodet mot all bruk av open eld, er no oppheva, melder brannsjefen i Lindås og Meland.

Ein lang periode med tørke, kombinert med kraftig vind, førde til at det vart innført totalforbod mot all bruk av open eld i store delar av landet. Dette forbodet er no altså oppheva.

Web levert av CustomPublish