For tilsette

Her har vi samla nokre lenker til viktige verktøy for tilsette i Lindås kommune. 

Betre tverrfagleg innsats - BTI
http://www.lindas.kommune.no/hjem.380850.nn.html 

Tilsette i helsesektoren
https://linotus.sing.no

Hjelp frå IKT Nordhordland
https://iktnh.service-now.com/

Visma - meg sjølv
http://li-ansattportal.sing.no/enterprise

Webmail
http://epost.sing.no

 

Web levert av CustomPublish