Fiske

Havfiske

Både i åpen sjø, innover i straumane og i fjordane er det mange gode fiskeplasser frå land og frå båt; laks, ørret, makrell, torsk, sei, lange, lyr, brosme, kveite, flyndre, breiflabb og steinbit. Her kjem ei liste med nokre anbefalte plassar for sjøfiske og fjordfiske i vår kommune:

  • Lurefjorden - like nord for Lurekalven
  • Lurosen
  • Fensfjorden
  • Austfjorden
  • Risasjøen

 

Fiske i ferskvatn

Mange vatn, elvar og vassdrag i Lindås er rike på fisk. Her kan du få alt fra gjedde og ål til røye, ørret og laks. Under har vi lista opp nokre plassar der det er mogleg å prøve fiskelykka:

  • Eikangervassdraget
  • Fammestadtjørna
  • Nordavatnet / Storelva
  • Festevatnet
Web levert av CustomPublish