Faktura og rekningar

Sende faktura til kommunen?

Er du leverandør og skal sende ein faktura til kommunen? Her finn du informasjon om korleis du går fram.

Betale rekning frå kommunen?

Er du privatperson og har fått ei rekning frå kommunen? Her finn du informasjon om kontobnummer og kven du skal ta kontakt med om du har spørsmål.

På denne sida finn du også informasjon om kontonummeret du kan bruke til eventuelle tilskot eller gåver til kommunen.

Web levert av CustomPublish