Etablering av kommunalt foreldreutval for barnehage og grunnskule

10. november 2015 gjorde levekårsutvalet i Lindås kommune vedtak om å senda etablering av kommunalt foreldreutval for barnehage og grunnskule ut på høyring.

Etablering av kommunalt foreldreutval for barnehage og grunnskule ligg til offentleg ettersyn i tida 16. november til 28. desember 2015 på rådhuset i Knarvik og her på heimesida.

Trykk her for å lese den politiske saka

Trykk her for å laste ned framlegg til mandat PDF document ODT document

Merknader må sendast Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø, eller postmottak@lindas.kommune.no  innan 28. desember 2015.

Web levert av CustomPublish