Eigedomsskatt til ettersyn

Eigedomsskatt på verk og bruk vert no lagt ut til offentleg ettersyn.

Eigedomsskatt for verk og bruk vert no lagt ut til offentleg ettersyn. Ein kan sjå grunnlaget ved å følgja lenka under. Lista vert og tilgjengeleg i ekspedisjonen på rådhuset frå onsdag 26. februar.

 

Eigedomsskatt 2014

Web levert av CustomPublish