Treng du hjelp?

Kva kan vi hjelpe deg med?

Eigedomseininga forvaltar og driftar alle kommunale bygg og eigedomar.

Vi svarar på generelle spørsmål om, til dømes:

  • felling av tre
  • rydding av kratt
  • melding om hærverk
  • leige av kommunale bygg
  • løyve til bruk av kommunale område
  • med meir
Slik tar du kontakt

Send ein e-post til eigedom@lindas.kommune.no

Vi svarar på alle spørsmål innan 10 dagar.

Har du allereie kontakt med oss?

Dersom du allereie har ei sak hos oss, må du ringe sakshandsamar eller bruke e-postadressa postmottak@lindas.kommune.no.

Web levert av CustomPublish