Byggje eit idretts- eller nærmiljøanlegg?

Lindås kommune tilbyr gratis rettleiing for frivillige lag, velforeiningar og liknande når det gjeld planlegging og bygging av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Dette omfattar også hjelp til å søkje om spelemidlar.

Kommunen abonnerer i tillegg på tenesta tilskotsportalen. Vi kan hjelpe med å leite fram til aktuelle tilskott, og å utforma søknadar.

Regelverk for tilskott

Trykk her for å laste ned føresegner om tilskott til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Slik går du fram

Ta kontakt med fagleiar for idrett og grønt, Atle Vaage:

Web levert av CustomPublish