Bustad

Bustøtte
Tilbod til personar med låg inntekt og høgre buutgifter.

Startlån
Tilbod til deg som har problem med å komme inn på bustadmarknaden.

Kommunal bustad
Gjennomgangsbustad. 

Tilskott til kjøp av bustad
Støtte til å kjøpe eigen bustad.

Tilpassing av bustad
Støtte til ombygging, slik at du kan bu heime lenger.

Web levert av CustomPublish