Bu- og driveplikt

Buplikt
Kven har buplikt? Kva skjer om plikta ikkje blir oppfylt?

Driveplikt
Kven har driveplikt? Slik søkjer du fritak.

Konsesjon
Kva er konsesjon? Eigenerklæring. Slik søkjer du.

Web levert av CustomPublish