Helsedirektoratet inviterer alle som røyker til å delta på den store sluttedagen 20. oktober 2014.

Helsedirektoratet inviterer alle som røyker til å delta på den store sluttedagen 20. oktober 2014.

Bli med på sluttedagen!

Har du lyst til å stumpe røyken, men ikkje sett ein dato enno? Bli med på den store sluttedagen 20. oktober.

Den store sluttedagen er eit tiltak i regi av Helsedirektoratet. Målet med dagen er å få daglegrøykarar og dei som snusar, til å gjere eit sluttforsøk denne dagen. Å bestemme seg for ein fast dato, kan vere effektivt for dei som ønskjer å slutte med røyk eller snus. Samstundes er sluttedagen ein god moglegheit til å slutte ilag med andre.

Tar du utfordringa?

Meir informasjon om sluttedagen og andre hjelpetiltak finn du her:

Web levert av CustomPublish