Bli med på erfaringskonferanse 2. november

Lær av Lindåsprosjektet! Vi inviterer tilsette i Lindås og nabokommunane, politikarar og samarbeidspartnarar til erfaringskoneferanse om omsorgsteknologiprosjektet vårt.

Lindåsprosjektet 2012 - 2016 gir framtidsretta, dynamiske og skreddarsydde omsorgs- og helsetenester.

Kva er omsorgsteknologi?
Korleis verkar teknologien?
Kven er han for?

Bli med på erfaringskonferanse om utviklingsarbeidet hittil og vegen vidare.

Målgruppe:

  • Tilsette i heimebaserte tenester i Lindås kommune
  • Referansegruppa i Lindåsprosjektet
  • Leiarar og aktuelle tilsette i kommunen
  • Kommunepolitikarar
  • Særskilt inviterte samarbeidspartnarar og nabokommunar. 

Program:

Kl.1100-1130

Registrering og lunsj

Kl. 1130-1145

Velkommen v/ordførar Astrid Aarhus Byrknes

Kl. 1145-1205

«Lindåsprosjektet» – eit samarbeid mellom kommune og høgskule.  v/ prosjektleiar Kari Eidnes Bjørkheim og professor Frode F. Jakobsen

Kl. 1205-1215

Pause

Kl. 1215-1300

«Hva er det med omsorgsteknologi som virker, hvordan og for hvem? Forskningsfunn fra Lindås.» v/ stipendiat Mari Berge

Kl. 1300-1320

Pause

Kl. 1320-1350

«Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet - resultater og arbeid fremover nasjonalt»  v/Prosjektleder Kristin Standal

Kl. 1400-1445

«Aldring, balanse og fysisk aktivitet» v/ Professor Rolf Moe-Nilssen

Kl.1445-1500

Vegen vidare. Dette er berre starten v/rådmann Ørjan Raknes Forthun 

Kl. 1500

Vel heim

 

Pris:
550 kroner for tilsette i andre kommunar. Vi sender faktura etter konferansen.

Tid og stad:
Nordhordland folkehøgskule, onsdag 2. november 2016

Påmeldingsfrist:
22. oktober 2016 

Slik melder du deg på:
Fyll ut det elektroniske skjemaet under. OBS: Fristen for å melde seg på har gått ut.

Lurar du på noko?
Ta kontakt med prosjektleiar Kari Bjørkheim på e-post eller telefon.
E-post: kari.bjorkheim@lindas.kommune.no
Mobil: 975 62 026

Web levert av CustomPublish