Bade- og svømmeanlegg, tilbod om offentleg bading

Lindås kommune eig og driv tre mindre symjebasseng:

  • Alversund skule
  • Ostereidet skule
  • Lindås Læringssenter i Knarvik

For oversikt over tider for offentleg bading, sjå «timeplanar idrettsanlegg». (link når dette er oppe og går)

For prisar, sjå «Regelverk og prisar for utleige»

Kven er bassenga opne for?

  • Bassenget på Lindås Læringssenter er ikkje ope for offentleg bading.
  • Barn under 10 år skal vera i følgje med føresett i bassenget.
  • Du kan søkja om å leiga tid i basseng for private grupper, bedriftsidrettslag med meir. Du må då stilla med minimum to badevakter med dokumentert livreddarkurs.

Kva kostar det?

Trykk her for å lese meir om prisar og regelverk.

Slik søkjer du

Trykk her for å lese meir om korleis du søkjer.

Web levert av CustomPublish