Arbeidsmiljøutvalet

Arbeidsmiljøutvalet er eit samarbeidsutval sett saman av representantar frå arbeidsgjevar og arbeidstakarar.

Her kan du sjå når arbeidsmiljøutvalet (AMU) har møter, laste ned sakskart og protokollar og finne kontaktinformasjon til alle medlemmer og varamedlemmer.

Kontaktinformasjon til medlemmene finn du under lista med møtedatoar.

Web levert av CustomPublish