Aktuelle prosjekt i Lindås kommune

Knarvikplanen

Om planen, høyringar og innspel, 3-modell, illustrasjonar, føresegner, planomtale, plankart.

Omsorgsteknologi

Om prosjektet, konferansar og møte, kontaktpersonar.

Kommunereform

Møtereferat, folkemøte, vedtak, rapportar.

Web levert av CustomPublish