Aktivitetstilbod

Aktivitetskafé for personar med demens
Møtestad for personar med demens og pårørande.

Aktivitetsvenn for personar med demens
Treng du ein aktivitetsvenn? Vil du vere ein aktivitetsvenn for nokon?

Ankeret aktivitetssenter
Aktivitetssenter for menneske med psykiske plager.

Bingo
Tilbod for deg over 55 på seniorsenteret i Knarvik.

Dagsenteret Stig Inn
Stig Inn er eit tilbod til deg med rusproblem, som ønskjer ei endring i livet.

Fallførebyggande gruppetrening
Tilbod til deg som bur heime, er over 65 år og ønskjer å auke aktivitetsnivået.

Fritidskalenderen
Gruppetilbod for deg som sliter med psykisk helse og rus. Tilbodet er gratis.

Helsetrim
Gruppetrening for deg over 55 år.

Seniordans
Tilbod for deg over 55 år. Seniordans og dans for rullestolbrukarar.

Seniorsenteret
Aktivitetstilbod og møteplass for seniorar i kommunen.

Språkkafé
Tilbod til flyktningar og innvandrarar som ønskjer å øve seg på norsk.

Strilabiblioteket
Her kan du lese meir om tilbodet og programmet til biblioteket.

Syng med oss
Tilbod til deg over 55 år.

Sykling
Sykkeltrening på ergometersykkel. Tilbod til deg over 55 år.

Temakafe for kreftramma
Møteplass for kreftramma, pårørande og etterlatte.

Treningsgruppa Treningsglede
Gratis treningstilbod til personar med psykiske helseutfordringar.

Web levert av CustomPublish