Aktivitetar

Lindås inviterte til erfaringskonferanse 2. november 2016.

Erfaringar etter omsorgstenkologiprosjekt

Korleis er kvardagen for brukarane? Korleis kan kommunane hente fleire gevinstar? Kva erfaringar har Lindås kommune etter det store omsorgsteknologiprosjektet? Dette var nokre av spørsmåla på erfaringskonferanse 2. november.

10. november 2016 Les meir
Workshop med fokus på omsorgsteknologi og overgangen frå prosjekt til ordinær drift.

Frå prosjekt til ordinær drift

Kva kan Lindås kommune lære av prosjektperioden, no som omsorgsteknologi vert ein ordinær del av tilbodet til innbyggjarane i kommunen?

19. januar 2015 Les meir
Lindås kommune inviterer til seminar om omsorgsteknologiprosjektet på nyåret 2015.

Seminar for andre kommunar

Ikkje gå glipp av denne moglegheita til å lære av Lindås-prosjektet. Forskarar i prosjektet, omtalar omsorgsteknologiprosjektet i Lindås som eitt av dei viktigaste av sitt slag i Noreg.

22. oktober 2014 Les meir
Arbeidsmøte for å samle innspel til omsorgsteknologiprosjektet til Lindås kommune.

Samla innspel til vegen vidare

– Å samle politikarar, frivillige i lag og organisasjonar og tilsette som jobbar i feltet gav spennande diskusjonar! Dette var lærerikt og nyttig.

22. oktober 2014 Les meir
Bilete frå lansering av halvvegsrapporten om Omsorgsteknologi i Lindås.

Haustar ros for banebrytande prosjekt

– Det vi opplever i Lindås kommune, liknar ikkje på nokon kontakt vi har hatt med andre kommunar!

22. september 2014 Les meir
Web levert av CustomPublish