Sjekk når du kan ta influensavaksinen

Vi ønskjer at flest mogleg skal vaksinere seg mot influensa. Sjekk om du er i ei av risikogruppene og bestill ein time hos legekontoret ditt.

Når kan du få vaksinen?

Ta kontakt med legekontoret ditt for nærare avtale om vaksinering.

 • Knarvik legekontor vaksinerer tysdag 30. oktober og torsdag 1. november frå klokka 17.00 til 19.00
 • Lindås legekontor vaksinerer kvar dag mellom klokka 13.00 og 14.30 frå veke 44
 • Knarvik allmennpraksis vaksinerer måndag – torsdag mellom klokka 13.00 og 14.30 frå veke 44
 • Ostereidet legekontor vaksinerer tysdag og fredag mellom klokka 13.00 og 15.00 frå veke 44
 • Helsetunet legekontor vaksinerer tysdag 23. og onsdag 24. oktober.

Dersom du har legetime kan du få vaksine i samband med denne. Du kan også kontakt legekontoret ditt for nærare avtale om vaksinering.

Er du i risikogruppa?

Instituttet rår følgjande risikogrupper til å vaksinere seg:

 • Alle som har fylt 65 år
 • Bebuarar i omsorgsbustader og sjukeheim
 • Barn og vaksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk luftvegssjukdom
  • kronisk hjarte- og karsjukdom
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sjukdom eller -skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorleg fedme (BMI over 40)
  • annen alvorleg eller kronisk sjukdom
 • Gravide frå 12. uke i svangerskapet

Av førebyggande omsyn, rår vi i tillegg følgjande grupper til å vaksinere seg:

 • Helsepersonell med pasientkontakt
 • Husstandskontaktar til personar med nedsett infeksjonsforsvar
 • Svinerøktarar og andre med regelmessig kontakt med levande grisar. Hovedhensikten med vaksinasjon av svinerøktere er å beskytte grisene mot influensasmitte, og dermed hindre utvikling av virus med nye egenskaper i svinebesetningene.

Meir informasjon om influensavaksine finn du på nettsida til folkehelseinstituttet.

Web levert av CustomPublish